Zeybek Atölyesi / Çalışması

Zeybek Dersleri Sadece Kadıköy’de yapılmaktadır. Kurs süresi :  1.15 dk'dır,  1.15 dk İcİnde 2  kez  mola verılır.  Sınıflar 10 kişi oluştuğunda çalışmalar başlayacaktır. Ön kayıt için ; Bizi arayabilir veya " Zeybek 1 Kişi gibi ve Ad-Soyad yazarak ;  0532 321 17 18 Nolu telefona SMS atınız. Ön kayıt yaptırarak sınıfın […]

Zeybek Dersleri Sadece Kadıköy’de yapılmaktadır.
Kurs süresi :  1.15 dk'dır,  1.15 dk İcİnde 2  kez  mola verılır.  Sınıflar 10 kişi oluştuğunda çalışmalar başlayacaktır.
Ön kayıt için ; Bizi arayabilir veya " Zeybek 1 Kişi gibi ve Ad-Soyad yazarak ;  0532 321 17 18 Nolu telefona SMS atınız. Ön kayıt yaptırarak sınıfın oluşmasını beklemeniz gerekmektedir. 

Konservatuarlı Dansçı Eğitmen ile ;

1-  2016 / 2017 Perşambe   Saat : 20.00-21.30
2-  2016 / 2017   Pazar         Saat : 17.00-18.30 

Perşembe veya Pazar günlerinden birini tercih edebilirsiniz. Çalışmalar için tercih ettiğiniz gün için ön kayıt yaptırınız, en az 10 kişi kayıt yaptırdıktan sonra, size sık aralıklarla bilgi verildikten sonra başlayacaktır

Zeybek Sınıfı en az 12 kişi olduğunda başlamaktadır. Bu nedenle ön kayıt yaptırarak sınıfın oluşmasını sağlamalısınız.

Zeybek Kursunda öğrenilecek oyunlar

1.KUR ( 4 Hafta )
1.Ders: temel duruş ve yürüyüş, Harmandalı oyunun düz ve heykel figürünün yapılması
2.Ders: Harmandalı düz, heykel figrünün tekrarı ve harmandalı eşme ve atik figürünün yapılması
3.Ders: Harmandalı oyunun dairede muzık eşliğinde oynatılması ve Sebayı duz fıgurunun yapılması
4.Ders: Sebayı duz figürünün tekrarı, çapraz ve sekme figürünün yapılması

2.KUR ( 4 Hafta )
5.Ders: Sebayı ve Harmandalı oyunlarının daire formatında muzıkle oynatılması
6.Ders: Kaba hava oyunun gezınleme ve duz fıgurunun yapılması
7.Ders: Kaba hava oyunun gezınleme ve duz fıgurun tekrarı, dız vurma ve dız çökme fıgurlerının yapılması
8.Ders: Harmandalı, Sebayı, Kaba hava oyunlarının daire formartında muzık eşliğinde Oynanması

3.KUR ( 4 Hafta )
9.Ders: Kadıoğlu düz figür ve çapraz figürünün yapılması
10.Ders Kadıoğlu düz figür ve çapraz figürün tekrarı, atik ve dönme figürünün yapılması
11.Kadıoğlu oyunun daire formatında oynanması
12.Harmandalı, Sebayı, Kaba hava, Kadıoğlu oyunlarınn daire formatında muzık eşliğinde oynanması

Kurs süresi 1.15 dk'dır, 1.15 dk'ka ıcınde 2 kez mola verılır.
Sınıflar 10 kişi oluştuğunda çalışmalar başlayacaktır.
Ön kayıt için " Zeybek 1 Kişi , Ad-Soyad yazarak ; 0532 321 17 18 Nolu telefona SMS atiniz.

Zeybekler Hakkında Genel Bilgi
İzmir Ağır Zeybek Oyunları’nın, çıkış noktasında, savaşların, çeşitli siyasal rejimlerin ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki otorite bozukluğunun, çok büyük etkileri varıdır. Özellikle de Zeybek Çeteleri’nin, kendi aralarında oynadıkları oyunlar, halk tarafından benimsenip köy meydanlarına ve köy düğünlerine taşınmıştır. Zeybek Oyunları genellikle köylerde yaşam bulmuştur. Halk zeybeklerle olan ilişkisini dağ köylerinde kurmuştur. Halk bugün de, yöredeki bu kültüre sahip çıkmakta ve bu geleneği yaşatmaktadır.

Kökenleri ve etimolojisi hakkında araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar, farklı görüşleri ortaya koymaktadır. Zeybek ve zeybekliğin kökenini antik çağa dayandıran araştırmalar da vardır. Bazı araştırmalar ise zeybekler:

Gemici Korsan
Büyük Menderes Havzası’nın Dağları’ndaki Yerli Kavimler

Anadolu’nun batı sınırlarına yerleştirilen Selçuklu Uç Beyleri ve Akıncılar

Osmanlılar
Bu araştırmalar, kesin bulgu ve kanıtlar olmadığı için varsayımdan öteye geçemez. Zeybeklik kurumu M.Ö’ sine dayandırılsa da tarihi ve sözlü kaynaklardan anlaşıldığı üzere zeybekler 17. .y.y’ da kendini göstermeye başlamıştır. 19.y.y.’ da doruk noktasına ulaşmıştır. Zeybeklik kurumu ateşli silahların icadı ve yaygınlaşması sonucu gün yüzüne çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun idari, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden düşüşün yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde savaşlar, halka ekonomik ve siyasi yönden büyük darbe vuruyordu. Bunun üzerine de ayanlar(o dönemki yerel valilikler) da halktan ağır vergiler alınca halk çok güç durumda kalıyordu. Buna dayanamayan ve halkın da desteğini alan batı Anadolu yiğitleri, isyan edip dağa çıkmışlardır. Halkı arkasına alan batı Anadolu yiğitleri, batı Anadolu dağlarında zeybeklik kurumunu oluşturmuştur ve burada halkın yadsınamaz desteğiyle yaşam bulmuştur. Zeybek Çeteleri’nin lideri “efe”dir. Diğer üyelere ise “kızan” denir. Zeybek Çetesi’nin tüm üyelerine de “zeybek” denir.

Efe, kızanların en yeteneklilerinden kendine “baş kızan” seçer. Efe’nin sözünden asla çıkılmaz, efe ne derse o olur. Efelikte miras yoktur, gücü olan değeri olan efe olur. Yaşta önemli değildir. Efelik mal ya da mülk değildir( TRT Zeybek Belgesel 2007, Yörük ALİ EFE’ nin oğlu, Edebiyatçı Cengiz YÖRÜK ile yapılan röportaj). Bu çetelerin yaşamasının en büyük sebebi halkın Zeybek Çeteleri’ne olan büyük desteğidir. Zeybekler bir dönem kır bekçiliği yaparak ve yol üzerindeki kahvehaneleri işleterek yolların korunmasını sağlarlardı. Kahvehaneler kapatılınca zeybekler dağa çıkmışlardır .

19.y.y.’ın ilk yarısından itibaren yabancı gezginlerin gravürlerine konu olmuşlardır.19 yy’ ın ikinci yarısında ise bu gravürler giyim kuşam konusunda önemli kaynak teşkil etmektedir. Özellikle bu dönemde yabancı gezginler, zeybekleri fotoğraf ve gravürlerle belgelemiş ve aynı dönemde önemli söylemler ortaya atılmış ve yazılar yazılmıştır.

Yaşadıkları dönem boyunca, halkın desteğini hiçbir zaman kaybetmeyen zeybekler, Osmanlı İmparatorluğu’nun çağrısı üzerine düze inmiş ve Kırım Savaşın’ da, Osmanlı-Rus savaş’ında, Karadağ savaş’ında Osmanlı İmparatorluğu’nu kahramanca savunmuşlardır. Zeybekler milli mücadele yıllarında, önemli katkıları ve bağımsızlık için verdikleri amansız savaşlarından ötürü, Ege Bölgesi ve çevresinde yiğitlik, mertlik, kahramanlık, dürüstlük kavramlarıyla anılmışlar ve sembol olmuşlardır

En ünlü efeler arasında Yörük Ali Efe, Atçalı Kel Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Sökeli Cafer Efe, Danişmentli İsmail Efe, Mestan Efe yer almaktadır . Özellikle 19.y.y.’ da başlayarak, batı Anadolu’da halkını ciddi bir şekilde etkileyen zeybekler, Ege’nin müzik, oyun ve giysi geleneğine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun en belirgin kanıtı, bugün yaşayan kültürde, alan çalışmaları ile belgelenen birçok Zeybek Oyunu’nun dönemin ünlü efelerine atfen yapılmış ve anonimleşip günümüze kadar gelmiştir .

İzmir Ağır Zeybek Oyunları’nın karakteristik özelliklerin oluşmasında, Zeybek Çeteleri’nin (zeybeklerin) büyük etkisi vardır. Zeybekler her şeyden önce karınlarını doyurmak, istihbarat edinmek, silah ve cephane için köylüye, yani yataklara daima ihtiyaç duyardı. Zeybek başarısını ve yaşam şansını halkın desteğinde bulurdu. Ne zeybekler ne de efeler hiçbir zaman halk tarafından doğru ve adaletli sayılmayan eylemlerde bulunamazlardı. Zaten bulunanlarda ne zeybek ne de efe olarak nitelenilirdi. Halk bu tip eylemde bulunan eşkıyalara :”Çalıkakıcı” adını vermiştir. Zeybeklerin halka karşı sosyal sorumlukları da vardı. Bunları şöyle özetleyebiliriz: Dul kadınlara yardım, fakir erkeklere sünnet, fakir veya kimsesiz gençleri evlendirmek, fakir kızların çeyizine maddi yardımda bulunmak, bunun yanında köprü, cami, çeşme yaptırmak v.b ( Halka sosyal yardımda bulunurlar.

Büyük Menderes Havzası’nın Dağları’ndaki Yerli Kavimler

Anadolu’nun batı sınırlarına yerleştirilen Selçuklu Uç Beyleri ve
Akıncılar



Bookmark and Share