Prof Nurhan Yentürk

Gerçek bir Horon Tutkununu tanımalısınız. (İçinden Karadeniz geçenler den)

1982 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’ndün mezun olan Nurhan Yentürk, 1982- 1984 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İÜ İktisat Fakültesinde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1988 yılında İTÜ’de doktora ünvanı alan Nurhan Yentürk 1982 yılında İTÜ İşletme Fakültesi İktisat Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı; 1988 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesörlük ünvanı aldı ve 1985-1986 yıllarında Imperial College, Londra; 1989-1990 yıllarında Paris-I Sorbonne üniversitesinde Misafir Araştırmacı olarak bulundu

Türkiye Ekonomisi, finansal krizler, yatırım politikaları ve teknolojik gelişmeler üzerine çalışmalarını sürdürdü.
Son kitapları:
1.“Debatten zur Globaliziert Türkei, Dagyeli Verlag, 2010, Berlin (F. Keyman ile birlikte)
2. “Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010
3.“Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, (G.Nemutlu ve Y. Kurtaran ile birlikte)
4.“Türkiye Ekonomisi”, Remzi Kitabevi, 21. Baskı, 2010, İstanbul (Y.Kepenek ile birlikte)
6.“The Labor Market Situation of Turkish Youth”, Economic Development The Middle East and North African Countries: Some Contemporary Issues, H. S. Esfahani and G. Tuna (Eds.) içinde , New York: Nova Science Publishers, 2010 (Cem Başlevent ile birlikte).
7. An Analysis of the Interaction among Savings, Investments, and Growth ın Turkey”, Applied Economics, vol 41 no 6, 2009, (B. Ulengin ve A. Çimenoğlu ile birlikte).
8. “Türkiye’de Genç İşsizliği: Etkileyen Faktörler ve Politika Önerileri” Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y. Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul. (C. Başlevent ile birlikte).
9.“Effects of International Capital Inflows on the Turkish Economy”, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 41,no 1 2005, (A. Cimenoglu, ile birlikte).

20151127_153439nurhan