Horon Hakkın da …

Horon , Ritm , Ahenk  çabukluktur.

Geçmişten bu güne gereksiz hızlı oynamaya entegre edilmiş veya farkında olmadan oluşturulmuş horon’un eksikliğini/yanlışlığını ortaya koymak için , 46 yıllık birikim ve yaşanmışlıklarla oluşmuş düşüncelerimi ,özlü sözlerle anlatmak için geliştirdiğimiz söylemlerimizi ,kendi sözleriymiş gibi alıp, kopyalayıp kendi profillerine veya sayfalarına  yapıştırıyorlar.

Kültürümüzü doğru aktarmaya yönelik  yapılan her türlü çalışmayı gönülden destekliyoruz.

Horon öğretme ,eğitim verme işi elbette ki kimsenin tekelinde değildir. Olmamıştır ,olmayacaktır. Yanlışlıklara ,eksikliklere vurgu yapmak için ,ortaya konan özlü ve kısa cümlelerin haksız kullanımı dinen baktığınız da kul hakkına ,vicdanen baktığınızda aşırmaya girmektedir. Kullanımı ise sadece o sözü söyleyenin hakkı olmalıdır. Veya izin alınarak ,kaynak gösterilerek kullanılmalıdır.

İçinde / sunumunda saflığı, doğallığı  ve coşkuyu barındıran Horon kültürünü yaymak ,geleceğe aktarmak bu işe gönül veren herkesin görevi olmalıdır. Kol,kola horon oynadığınızda birliği, aynı anda hareketlerle aynı düşünce halini yansıtmalısınız.

Horon eğitimi 30-40 yıldan beri için de biraz şu bölge,biraz diğer yöre  figürlerinden oluşmuş gösteri akışı eğitimi verilmesiyle süre gelmiştir.

Bu eğitim şekli Horon’un yöre insan yapısına uygun olmayan tavırları da beraberin de getirmiş ve bu günlere kadar yayılarak uzamıştır. İnsan doğallığının aksine , iskelet yapısının yanlış kullanılmasıyla yapay,abartılı , kafa sallayan , yerleri döven , iki kişi bir araya geldi mi kendilerini diğer horon oynayanlardan farklı gören veya kol,kola oynadıkları kişilerden ayrılarak oynayan ,doğal insan yapısına uymayan hareketlerle bezenmiş bir yapıya bürünmüştür. Bu yapı grup ruhaniliğine uymayıp , kişinin ego tatmini hali ile  bütünleşmiştir.

Bu tür anlayış Horon’un ne oynayışına nede felsefesine uymaktadır. Horon’un felsefesi mi? Olur diyebilenlerin , Yenlik ve aşağıya (Al Aşağı)  almaların ne anlama geldiğini düşünmeleri, anlamaları ve hayata geçirmeleri gerekmektedir.

Kemençe ve Davul-Zurna ile oynanan horon’un temel adımı / yapısı (üç ayak-düz horon) tüm Karadeniz’de  tekdir. Birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ayak atmalar , çabuklaşmış horon’un aynı temel yapısı içinde ,doğal olarak içinden geldiği gibi sallanması ,atılmasıdır.

Kollar ; Bu gün bazı yöreler hariç ,çizgisel hareketlerle yapıldığı gibi değildir. Güzel ve özüne uygun olan horon ; Doğal, yalın duruş ve titreyiş içinde estetik hareketlerin horon oynayan  grup ile aynı anda yapılması ve yaşanması olayıdır.

Horon Evi – Horon Eğitimi bu eksikliklere dikkat çekmek amacıyla özlü sözlerle vurgulamaya çalışmaktadır. Özlü sözler hedefine ulaşmış olmalı ki ,yeni, yeni kullanılmaya başlanmıştır. Arzumuz ve isteğimiz, üretene ,düşünene ,çalışana çabalarından ötürü duyulması gerekmektedir.

Biz ve bizim gibiler. Tutkuyla bağlı oldukları Horon’u geleceğe aktarmak zorundadırlar. Atalarımızdan, babalarımızdan öğrenerek bir çok ilçe tavırlarıyla kırk altı senede oynadığımız, bu düşünceyle ve felsefe ile hayata geçirdiğimiz ,emek ,azim ,çok çalışma ve maddi manevi fedakarlıklarla yapmaya çalıştığımız ve Horon adına ortaya koyduğumuz düşüncelerimizin ,izinsiz habersiz kendilerininmiş gibi söylenmesine ,kullanılmasına  tepkilerin ,kültürü seven el,ele tutuşmanın erdemini yakalamış sizlerinde görevi olmalıdır..

Tüm eğitimciler kültür adına  görselliğin yanında herkesin , her melodi ile her yerde oynayabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Eğer bu günkü şekilde giderse beş on seneye kalmaz havada parende atan  “iyi oynuyor”,”horon’u yazıyor J) konumuna gelecektir.

Çok iyi oynanan Horon ;  Düz , sade  basit insan iskelet yapısının öngördüğü duruş ve hareketlerle  , öz değerlerine (otantik) ve melodiye tam,bire,bir uyumla oynanabilir.Bu yapıyı hayata geçirmeyi bilmeyen , biliyorsa uygulamayan geçmişten günümüze verdiği eğitimi değiştirmeden yapılan çalışmalar, sadece ve sadece Horon dansının bozulmasına yol açmaya devam edecektir.

Horon ; Onlarca , yüzlerce kişinin aynı anda ,aynı hareketleri bir komutla yapabilmesi  olmalıdır.Horon ; Birliğin , beraberliğin dansa dönüşmüş halidir. Asıl olan sadece ve sadece melodidir. Bu nedenle kulağa ve ruha hitap eden ,yüksek sesten uzak çalınan ,yörenin çok iyi sanatçılarıyla çok daha keyifli ve etkin oynanabilir.

Kalvyenin periyodik ritmine ayarlanmış ve çok yüksek seslerle dinlenen ve oynana horonlar ,otomatiğe bağlanmış robotları andırmaktadır.

Bu nedenle ;

Horon ; Ritm, Ahenk, Çabuklukltur. Aşağıaya almadan , komut vermeden ,omuz silkmeden horon olmaz!.

Horon ; Ne ! Asker talimi , ne de matematik eğitimidir. Horon, meleodi ile  bire,bir bütünleşen çok üst düzey bir coşkudur. AsG.

Yanlışlıklarla ,eksikliklerle mücadele etmek zorundayız. Yanlış yapan ile ,doğru yapanı aynı manada değerlendiremeyiz. Doğrunun tarafı olmalıyız. Yanlış davranış uygulamalarla bozulmalara neden olmaktadır.

Bu konuda mücadele doğru kültürü,kardeşliği,dostluğu ve erdemi de beraberinde getirecektir.

Aclan Sezer Genç – Horon Evi

20 Nisan 2011

Yorum Yaz