Horon Atölyesi : 2019 Programı

Horonun tek gerçek adresi ” Horon Evi” Elli iki yıllık birikim, tutku, tecrübe ile garanti veriyoruz : Yaşınız, kilonuz vücut yeteneğiniz ne olursa olsun, sadece 15 dakikada öğreneceksiniz.

Lütfen! Bir anlaşmazlığa meydan vermemek için arayınız..
​0 (532)321 17 18 – 0 (216)302 0554
Hiç bilmeyenler / Başlangış seviyesi için Horon Çalısması ;

Kadıköy Horon Eğitim Atölyesi
1. Seçenek : 04  Eylül     2019      Çrş       21.00-22.30
2. Seçenek : 06  Eylül     2019      Cuma   19.30-21.00
3. Seçenek : 07  Eylül     2019      Ctesi    11.30-13.00
4. Seçenek : 08  Eylül     2019      Pazar   11.00-12.30

 

Topkapı Horon Eğitim Atölyesi
1.Seçenek : 03 Eylül     2019       Salı       21.30-23.00
2.Seçenek : 05 Eylül     2019       Cuma    21.30-23.00

3.Seçenek : 08 Eylül     2019       Pazar    12.30-14.00

Her hangi birine ön kayıt yaptırmak için arayınız . En az 8 kişi oluştuğunda başlamak için size bilgi vereceğiz.
Bütün kurlar, haftada 1 gün 1,5 saat aynı saatte, ayda 4 kez  6 saat yapılmaktadır

Yukarıda belirtilen gün ve saatlerden birine isminizi yazdırarak, hiç bir bağlayıcılığı olmayan ön kayıt yaptırıyorsunuz. Sizin gibi o gün ve saate adına yazdıran en az 8 kişi olduğunda, ön kayıt yaptıranları ilk dersimize çağırarak 15 dakika da horonun teknik/temel adımlarını öğretip uygulatıyoruz.

İlk ders içinde, size verilen eğitimden memnun olup, olmadığınızı soruyoruz. Eğer memnunsanız ve istediğiniz bir anda, yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılmak kaydıyla, Horon Evi derneğine üye olup, makbuz karşılığı giriş aidatı olan 200 TL ödeyerek çalışmalara devam ediyor, hemde kültür aktarımına aracılık ediyorsunuz. Öğretmek bizim işimiz, siz eğlenirken bizler sizleri coşku dansı horonla tanıştırıp, geliştiriyoruz. Veya, ben memnun kalmadım diyerek dersten ayrılıyorsunuz.

Türkiye de kurulu 115.000 Dernek var. Karadeniz Kültürü ve dans adına tüzüğünde yazılı çalışmaları ve araştırmaları harfiyen yerine getiren nadir bir derneğiz. Üyelerimiz Kültüre ve dostluğu önem veren seçkin insanlardır.

Sizi de aramızda görmek isteriz.

Dernekler kanununa göre her şey çok kolay ve basittir. Çalışma, eğitim bittiği anda bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir veya kültürün geleceğe aktarımına aracılık etmek için Derneğimiz de kalabilirsiniz. 

E-Üye kayıt işlemleri
Derneğe üye olmaları Kanunla yasaklanmamış olan ve dernek tüzüğüne göre üye olma şartlarını taşıyan kişilerin derneğin yönetim kuruluna yapacakları yazılı üyelik başvuruları yönetim kurulunca görüşülerek en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurulması zorunludur. Derneğin, ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar, dernek tüzüğünde sayıları belirtilen yönetim ve denetleme kuruları üye tam sayısının asıl ve yedeklerini oluşturabilecek sayıdan az olmamak üzere üye kayıt edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Yönetim kurulunca, karar defterinde alınan karar ile üyeliğe kabul edilmiş bulunanlar dernek üyesi olurlar. Üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kayıt edilir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.
Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.

 

Detaylar için tıklayınız